SHARKY

Platforma batymetryczna

platforma batymetryczna
platforma batymetryczna

Informacja / zamówienia

sharky@geopixel.pl

 

Zapraszamy do śledzenia postępów z budowy platformy batymetrycznej SHARKY

sierpień 2021

Etap I – projekt 3D zakończony

platforma batymetryczna
platforma batymetryczna

wrzesień 2021

Etap II – wydruk projektu 3D zakończony

platforma batymetryczna
platforma batymetryczna

październik 2021

Etap III – przygotowanie wydruku 3D jako kopyto do wykonania foremnika, w trakcie

platforma batymetryczna
platforma batymetryczna

 

Listopad 2021

Kopyto gotowe do malowania

platforma do pomiarów batymetrycznych
platforma do pomiarów batymetrycznych

 

Grudzień 2021

Połowa foremnika wykonana

pomiary batymetryczne
pomiary batymetryczne