Drony Geopixel

Zobacz nasze drony UAV oraz batymetryczne

dla geodezji

drony@geopixel.pl

Wszystkie nasze drony możemy doposażyć do obowiązujących przepisów do lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS

 


dron geodezyjny

 

GeoPixel MTD

 

 

 

 

 

 

GeoPixel PRO PPK BVLOS EMLID REACH M2

 

 

 

 

 

dron geodezyjny

GeoPixel X5 PRO

 

 

 

 

 

 

 

 

Doposażanie dronów do aktualnie obowiązujących przepisów na loty poza zasięgiem wzroku – BVLOS

 

 

 

 

 

 

 

Platforma do pomiarów batymetrycznych GPS RTK