Pomiary i mapy batymetryczne

Pomiary i mapy batymetryczne

 

 

Dopracowaliśmy naszą platformę batymetryczną do precyzyjnych pomiarów RTK (metoda fazowych pomiarów satelitarnych, w których pozycja wyznaczona przez odbiornik mobilny poprawiana jest w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych obserwacyjnych wysyłanych ze stacji bazowej).

 

 

 

 

 

Batymetria – dział hydrologii zajmujący się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych. Do wykonywania pomiarów stosuje się różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, sondy: ciśnieniowe, akustyczne i inne.

 

 

 

platforma batymetryczna
platforma batymetryczna

 

Dopracowaliśmy naszą platformę batymetryczną do precyzyjnych pomiarów RTK (metoda fazowych pomiarów satelitarnych, w których pozycja wyznaczona przez odbiornik mobilny poprawiana jest w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych obserwacyjnych wysyłanych ze stacji bazowej).

 

 

 

pomiary batymetryczne
pomiary batymetryczne

 

 

 

Tworzenie map batymetrycznych

Budowa na zamówienie wg ustaleń, praktycznie nieograniczone możliwości wyporności, ładowności od kilku do kilkuset kilogramów.

Zapraszamy do kontaktu

geopixel.uav@gmail.com

 

 

platforma batymetryczna
platforma batymetryczna

Wyszukiwanie konkretnych cech zbiorników wodnych

Roślinność

Duże głębokości
Spadki
pomiary batymetryczne
pomiary batymetryczne

Budowa dronów batymetrycznych na zamówienie

geopixel.uav@gmail.com

 

 

dron do batymetrii
dron do batymetrii