Pomiary batymetryczne dronem

Pomiary batymetryczne dronem

Batymetria– dział hydrologii zajmujący się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych.

Do wykonywania pomiarów stosuje się różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, sondy: ciśnieniowe, akustyczne i inne. Wyniki pomiarów przedstawia się zazwyczaj na mapach batymetrycznych w postaci izobat–izolinii łączących punkty o tej samej głębokości lub w formie przekrojów poprzecznych lub podłużnych.

W naszej ofercie znajdziesz zarówno usługę pomiaru zbiorników jak i możliwość zakupu własnego drona do wykonywania pomiarów batymetrycznych. Posiada on autopilota z możliwością programowania misji, którą wykonuje automatycznie na zadanym obszarze.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

geopixel.uav@gmail.com

tel. 606 296 568