Pomiary batymetryczne dronem

Pomiary batymetryczne dronem

Wykonaliśmy kolejne pomiary batymetryczne naszym bezzałogowym dronem, tworząc mapę batymetryczną rzeki.

 

pomiary batymetryczne
pomiary batymetryczne