Nalot fotogrametryczny nad węzłem w Warszawie

Wykonaliśmy nalot fotogrametryczny nad węzłem w Warszawie w okolicy stacji metra Młociny, efekt prac jaki uzyskaliśmy to:

  • ortofotomapa o powierzchni 22ha i rozdzielczości piksela 1,7 cm, która została wpasowana w punkty kontrolne pomierzone GPS`em RTK o dokładności 2 cm
  • chmura punktów – 80 mln
  • materiał video obszaru nalotu
  • zdjęcia ukośne obszaru nalotu